regulamin_konkursu_foto_fb

Postanowienia ogólne

 • organizatorem konkursu jest firma GALWASTEAM.
 • konkurs organizowany na terenie m.St. Warszawy, dla osób mieszkających w Warszawie bądź mogących doprowadzić swój pojazd do Warszawy po ewentualny odbiór nagrody.
 • celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy
 • nagrody opłaca organizator konkursu
 • harmonogram konkursu. Etap 1 – udostępnianie posta konkursowego i klikanie ‚lubię to’ od 10.08.2016 godz. 18:00 do 17.08.2016 godz 18:00. Losowanie 18.08.2016 godz. 12:00. Ogłoszenie wyników 19.08.2016 godz 16:00

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikiem może być osoba dorosła, która polubiła post konkursowy i udostępniła go publicznie.
 • Członkowie rodziny organizatora konkursu nie mogą brać udziału w konkursie.
 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy polubić post konkursowy oraz udostępnić go publicznie
 • Wygrywa osoba wybrana losowo spośród uczestników konkursu
 • Informacja o wygranej zostanie opublikowana na stronie GALWASTEAM. Osoba która wygra zostanie także poinformowana o tym fakcie w wiadomości prywatnej.
 • Odbiór nagrody możliwy będzie od 20.08.2016 do 31.08.2016 roku tylko i wyłącznie na terenie Warszawy.
 • Termin odbioru nagrody zostanie ustalony z wygranym.

Nagrody

 • 1 nagroda – darmowe mycie ZEWNĘTRZNE samochodu OSOBOWEGO (DMC 3,5t) na terenie Warszawy, we wskazanym przez wygranego miejscu. Wartość nagrody ~ 40-60pln
 • brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 • brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego

Reklamacje

 • nie przewidziano możliwości złożenia reklamacji

Postanowienia końcowe

 • obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli uczestnik chce wziąć udział w zabawie
 • kazdy uczestnik zgadza się, iż w razie wygranej podczas odbioru nagrody zostaną wykonane zdjęcia jego pojazdu przed myciem oraz po myciu a następnie mogą zostać opublikowane na stronie http://galwasteam.pl oraz na profilu firmy GALWASTEAM w portalu facebook. Na prośbę osoby wygranej numery rejestracyjne pojazdu mogą zostać zasłonięte na zdjęciach.
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego